Fader foto

Ga met je muis over de foto en die komt dan tevoorschijn.

Hoe doe je dat?

* Ga eerst je plaatje of foto uploanden.

* Plak tussen <head></head> tags het volgende javascript;

<script language="JavaScript">
<!--
nereidFadeObjects = new Object();
nereidFadeTimers = new Object();
function nereidFade(object, destOp, rate, delta){
if (!document.all)
return
if (object != "[object]"){
setTimeout("nereidFade("+object+","+destOp+","+rate+","+delta+")",0);
return;
}

clearTimeout(nereidFadeTimers[object.sourceIndex]);

diff = destOp-object.filters.alpha.opacity;
direction = 1;
if (object.filters.alpha.opacity > destOp){
direction = -1;
}
delta=Math.min(direction*diff,delta);
object.filters.alpha.opacity+=direction*delta;

if (object.filters.alpha.opacity != destOp){
nereidFadeObjects[object.sourceIndex]=object;


nereidFadeTimers[object.sourceIndex]=setTimeout("nereidFade(nereidFadeObjects["+object.sourceIndex+"],"+destOp+","+rate+","+delta+")",rate);
}
}
//-->
</SCRIPT>

Plak in <body></body> het volgende javascript;

<img src="http://www.jacodositemaken.nl/java/fotofader/fader.jpg" width="302" height="181" border=1 name=Image1 style="filter:alpha(opacity=10)" onMouseOver="nereidFade(this,100,30,5)" onMouseOut="nereidFade(this,15,50,5)" >